Komite sa Wika

KOMITE SA WIKA

Isa sa pangkalahatang programa ng Sentro ng Wikang Filipino (SWF) sa UP Diliman ang pagtatampok sa Filipino bilang wikang panturo. Sa ilalim ng programang ito itinayo at binuo ang mga Komite sa Wika ng iba't ibang kolehiyo sa UP Diliman. Kabilang din dito ang pakikipag-ugnayan ng SWF sa mga opisina ng unibersidad. Binubuo ito ng mga propesor at iba pang kawaning akademiko sa ilalim ng pamamahala ng Dekano o kinatawan nito. Ang komiteng ito ay bumubuo ng mga gawaing nag-uugnay sa wika at kanilang mga disiplina tungo sa pagpapalaganap ng impormasyon at kaalaman gamit ang wikang Filipino. Nagsisilbing katuwang ng SWF ang mga komiteng ito sa bawat kolehiyo sa usapin ng mga programa at proyektong pangwika bilang pagtupad sa patakarang pangwika ng UP at pagsunod sa itinatadhana ng Saligang Batas ng Republika ng Pilipinas.

LISTAHAN NG KOMITE SA WIKA SA IBA'T IBANG KOLEHIYO

Kolehiyo ng Agham
[College of Science (CS)]
Dr. Jose Maria P. Balmaceda - Dekano
 • Dr. Florentino C. Sumera - Puno ng Komite
 • Dr. Neil Adrew D. Bascos
 • Dr. Julius Caesar C. Agapito
 • Dr. Ernelea P. Cao
 • Dr. Guillermo M. Nuesca
 • Dr. Benjamin M. Vallejo
 • Dr. Ma. Luisa G. Tejada
 • Dr. Fernando P. Siringan
 
Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya
[College of Social Sciences and Philosophy (CSSP)]
Dr. Michael L. Tan - Dekano
 • Dr. Regulus P. Tantoco - Puno ng Komite
 • Dr. Malaya C. Ronas
 • Prop. Nimfa B. Ogena
 • Prop. Jeanette Y. Naval
 • Prop. Jesus Federico C. Fernandez
 • Prop. Rocelyn C. De Vera
 
Kolehiyo ng Administrasyong Pangnegosyo
[College of Business Administration (CBA)]
Dr. Ben Paul B. Gutierrez - Dekano
 • Prop. Manuel C. Manuel III
 
Kolehiyo ng Arkitektura
[College of Architecture (CA)]
Dr. Mary Ann Espina - Dekana
 • Prop. Nicolo del Castillo
 • Prop. Zenaida Galingan
 
Kolehiyo ng Arte at Literatura
[College of Arts and Letters (CAL)]
Dr. Elena R. Mirano - Dekana
 • Dr. Gonzalo A. Campoamor II - DFPP - Puno ng Komite
 • Dr. Fluadette May V. Datuin
 • Dr. Ma. Milagros C. Laurel
 • Prop. Melanie Moraga-Leaño
 • G. Rigoberto L. Buccat
 
Kolehiyo ng Edukasyon
[College of Education (CEd)]
Dr. Dina S. Ocampo - Dekana
 • Dr. Rosario I. Alonzo - Puno ng Komite
 • Prop. Lorenzo Q. Orillos
 • Prop. Lorina Y. Calingasan
 
Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan
[College of Home Economics (CHE)]
Dr. Adelaida V. Mayo - Dekana
 • Dr. Evangeline M. Dare - Puno ng Komite
 • Prop. Shirley V. Guevarra
 • Prop. Kristyn T. Caragay
 • Prop. Nikki Lace I. Unidad
 • Prop. Lorena W. Tengco
 • Prop. Walter M. Robles
 • Prop. Clarissa F. Reyes
 • Prop. Maria Monica R. Escano
 • Bb. Nuraisha Atar, FLCD
 • Gng. Maria Lourdes Palattao, (AO 5)
 
Kolehiyo ng Inhenyeriya
[College of Engineering (CE)]
Dr. Aura C. Matias - Dekana
 • Dr. Rowena Cristina L. Guevara
 
Kolehiyo ng Gawaing Panlipunan at Pagpapaunlad ng Pamayanan
[College of Social Work and Community Development (CSWCD)]
Dr. Rosalinda P. Ofreneo - Dekana
 • Dr. Angelito G. Manalili - Puno ng Komite
 • Dr. Judy M. Taguiwalo
 • Prop. Aleli P. Bawagan
 • Prop. Benilda B. Tayag
 • Prop. Corazon Veneracion
 
Kolehiyo ng Komunikasyong Pangmadla
[College of Mass Communications (CMA)]
Dr. Roland B. Tolentino - Dekano
 • Prop. Patrick S. Campos - Puno ng Komite
 • Prop. Cenon O. Palomares
 • Prop. Lucia P. Tangi
 • Dr. Josefina C. Santos
 • Bb. Gina A. Villegas (AO)
 • G. Sherwin Su
 • Roxanne Girlie Cipriano
 
Kolehiyo ng Sining Biswal
[College of Fine Arts (FA)]
Prop. Florentina P. Colayco - Dekana
 • Prop. Ruben Fortunato M. de Jesus - Puno ng Komite
 • Prop. Dakila A. Fernando
 
Linangan ng Turismo sa Asya
[Asian Institute of Tourism (AIT)]
Dr. Miguela M. Mena - Dekana
 • Prop. Richard Philip A. Gonzalo - Puno ng Komite
 • Prop. Edieser de la Santa
 
Paaralan ng Ekonomiks
[School of Economics (SE)]
Dr. Arsenio M. Balisacan - Dekano
 • Dr. Agustin L. Arcenas - Puno ng Komite
 • Dr. Emmanuel S. De Dios
 
Paaralan ng Estadistika
[School of Statistics]
Dr. Ernel Barrios - Dekano
 • Prop. Josefina V. Almeda - Puno ng Komite
 • Prop. Francisco N. de los Reyes
 • G. John Carlo P. Daquiz
 
Paaralan ng Paggawa at mga Ugnayan sa Industriya
[School of Labor and Industrial Relations(SOLAIR)]
Prop. Jorge V. Sibal - Dekano
 • Bb. Rosa Mercado - Puno ng Komite
 • Bb. Hipolita R. Recalde
 • Bb. Natividad A. Mendigo
 
Paaralan ng Pagpaplanong Urban at Rehiyonal
[School of Urban and Regional Planning (SURP)]
Dr. Candido A. Cabrido, Jr. - Dekano
 • Prop. Jose Edgardo A. Gomez, Jr. - Puno ng Komite
 • Dr. Mario R. de los Reyes
 • Dr. Jun T. Castro
 • Dr. Crispin Emmanuel D. Diaz
 
Pambansang Kolehiyo ng Administrasyong Pangmadla at Pamamahala
[National College of Public Administration and Governance (NCPAG)]
Dr. Edna Estefania A. Co - Dekana
 • Dr. Ma. Oliva Z. Domingo - Puno ng Komite
 • Dr. Minerva S. Baylon
 • Prop. Danilo D. Reyes
 • Gng. Eleanor Nicolas
 
Kolehiyo ng Musika
[College of Music]
Dr. Jose S. Buenconsejo - Dekano
 • Dr. Raul C. Navarro
 
Sentro para sa Etnomusikulohiya
[Center for Ethnomusicology]
Dr. Ramon P. Santos - Tagapagpaganap na Direktor
 
Linangan ng Araling Islamiko
[Institute of Islamic Studies]
Prop. Julkipli M. Wadi
 
Aklatan ng Unibersidad
[University Library]
Prop. Salvacion M. Arlante - Tagapamahala ng Aklatan
 • G. Rodolfo Tarlit
 
Opisina ng Inisyatiba para sa Kultura at mga Arte
[Office for Initiatives in Culture and the Arts (OICA)]
Prop. Ruben D. F. Defeo - Direktor
 
Vargas Museum
Dr. Patrick D. Flores - Direktor