Puntong Morong: Ang mga lingguwistikong katangian at panloob na baryasyon sa Tagalog Morong [Morong Accent: The linguistic characteristics and internal variation in Tagalog Morong]

Presentation Date: 

Thursday, October 12, 2017

Location: 

Provincial Tourism and Agriculture Development Center, Brgy. Tamayo, Sta. Cruz, Marinduque
Paper read at the 1st Baybayin Conference: a Conference on Southern Tagalog Studies