News

msc sentro ng wika at kultura invited reaction

Reaksyon sa mga Presentasyon sa Tertulyang Pangwika ng Marinduque State College (MSC) Sentro ng Wika at Kultura

August 27, 2021
Ako ay naimbitahang magbigay ng maikling reaksyon sa mga presentasyon ng mga mag-aaral sa Tertulyang Pangwika: Lunsad-Aklat at Talakayang Pangwika sa Toponimiya ng Marinduque na inorganisa ng Marinduque State College (MSC) Sentro ng Wika at Kultura. Kasabay kong naging reaktor si G. Emmanuel Jayson Bolata ng Departamento ng Kasaysayan, Kolehiyo ng Agham-Panlipunan at Pilosopiya, Unibersidad ng Pilipinas Diliman. Mapapanood ang recording... Read more about Reaksyon sa mga Presentasyon sa Tertulyang Pangwika ng Marinduque State College (MSC) Sentro ng Wika at Kultura
14plc plenary session

Zorc delivers plenary at the 14PLC

August 24, 2021
I moderated the plenary session of the 14th Philippine Linguistics Congress where renowned linguist R. David Zorc read his newest paper "Axis Relationships in the Philippines -- Where Traditional Subgrouping Falls Short". I consider this a milestone since I have been deeply engaged with Dr. Zorc's work since I began taking an interest in the Bisayan variety Porohanon spoken in the Camotes Islands, Cebu. The recording of the session may still be accessed at https://fb.watch/7ExFXFUbRl/. Read more about Zorc delivers plenary at the 14PLC

bawal lumabas? Isang Forum Hinggil sa mga Hamon sa Pananaliksik sa gitna ng Pandemya

August 20, 2021
Nagbigay ako ng panayam na may pamagat na "Pagtuntong sa mga Balikat ng mga Higante sa Panahon ng Pandaigdigang Krisis-Pangkalusugan" sa online forum na inorganisa ng UP Sandigan para sa Ikauunlad ng Kamalayang Maka-Araling Pilipino (UP SIKAP), PUP Samahan ng mga Mag-aaral sa Kasaysayan, at UP Archaeological Society. Maa-access ang recording ng panayam sa https://fb.watch/7v-xhbJnyI/. Read more about bawal lumabas? Isang Forum Hinggil sa mga Hamon sa Pananaliksik sa gitna ng Pandemya

Interview with the Philippine Information Agency - National Capital Region (PIA-NCR) for Languages Month 2021

August 14, 2021

Representatives of the Philippine Information Agency - NCR interviewed me and Asst. Prof. Felipe P. Jocano, Jr. of the Anthropology Department to get our thoughts on social dialects and language change in relation to Buwan ng mga Wika [Languages Month] 2021.

A recording of our conversation can be accessed at https://www.facebook.com/PIAMetroManila/videos/993151608176091.

Read more about Interview with the Philippine Information Agency - National Capital Region (PIA-NCR) for Languages Month 2021
saup-saup 1 pub mat

SAUP-SAUP 1: Leksikograpiya at Disaster [Lexicography and Disaster]

August 12, 2021
Asst. Prof. Divine Angeli Endriga and I were invited to give a talk on the #LexiCOVID Project at the Sentro ng Wikang Filipino [Center for the Filipino Language]-UP Diliman's webinar entitled "Saup-saup 1". We are also joined in the panel by Dr. Kristoffer Berse of the UP Resilience Institute who gave a talk on communication in times of disaster and calamity. Accessible at https://fb.watch/7nqR_HdsF8/. Read more about SAUP-SAUP 1: Leksikograpiya at Disaster [Lexicography and Disaster]