bawal lumabas? Isang Forum Hinggil sa mga Hamon sa Pananaliksik sa gitna ng Pandemya

August 20, 2021
Nagbigay ako ng panayam na may pamagat na "Pagtuntong sa mga Balikat ng mga Higante sa Panahon ng Pandaigdigang Krisis-Pangkalusugan" sa online forum na inorganisa ng UP Sandigan para sa Ikauunlad ng Kamalayang Maka-Araling Pilipino (UP SIKAP), PUP Samahan ng mga Mag-aaral sa Kasaysayan, at UP Archaeological Society. Maa-access ang recording ng panayam sa https://fb.watch/7v-xhbJnyI/.