Wikang Filipino, Wikang Inklusibo? (Baka Naman Pwede)

August 25, 2022
baka naman pwede 2022
Naimbitahan akong maging panauhin sa programang "Baka Naman Pwede" ng Institute of Philippine Culture-Ateneo de Manila University na binrodkast sa Radyo Katipunan 87.9 FM. Kasama si Kat. Prop. Monica Fides Amada W. Santos ng Departamento ng Antropolohiya, tinalakay namin ang paksang "Wikang Filipino, Wikang Inklusibo?" Nagsilbing tagapagpadaloy ng programa si Prop. Ariel A. Diccion ng Kagawaran ng Filipino, Pamantasang Ateneo de Manila. Mapapanood ang programang ito sa sumusunod na link: https://www.facebook.com/AteneoIPC/videos/1812928815728523.