SANGKAPP 2.0: Atin ang Kapangyarihan

September 9, 2021
sangkapp 2021 pub mat
Naimbitahan ako ng Rise for Education - CSSP para magbahagi sa "Volume 4 | PakikipagKAPPwa Tao: Ugnayan ng mga Konsensya ng Bayan sa mga Komunidad at Mga Sektor ng Lipunan" ng kanilang serye ng mga talakayang "SANGKAPP 2.0: Atin ang Kapangyarihan". Kasama ko sa panel sina Asst. Prof. Monica Santos ng Departamento ng Antropolohiya at Asst. Prof. Ony Martinez ng Departamento ng Geografia. Mapapanood ang recording ng sesyon sa https://fb.watch/7VQ8qdFU-2/.