Pasinatì: Pagsasanay sa Wika, Teorya, at Metodolohiya

October 15, 2022
Naimbitahan akong maging tagapanayam at facilitator sa aktibidad ng Sentro ng Wikang Filipino - Unibersidad ng Pilipinas Diliman (SWF-UPD) na Pasinatì: Pagsasanay sa Wika, Teorya, at Metodolohiya. Ang partikular na tema ng workshop na ito ay Fieldwork at Language Documentation sa Konteksto ng mga Wika sa Pilipinas. Naging kalahok sa gawaing ito ang mga di-gradwado at gradwadong mag-aaral, propesor, at mga manggagawang pangwika at pangkultura. Para sa mga detalye tungkol dito at sa iba pang aktibidad, mangyaring pumunta lamang sa opisyal na Facebook page ng SWF-UPD: https://www.facebook.com/swfupdiliman/.