Pahayag ng mga Guro ukol sa UP Budget Cut

October 15, 2021
up budget cut
Nagbigay ako ng ilan sa aking mga kuro-kuro at opinyon tungkol sa kampanyang #NoToBudgetCut ng iba't ibang organisasyon at pormasyong pangmag-aaral ng Unibersidad ng Pilipinas. Makikita sa sumusunod na post ng League of Filipino Students - College of Social Sciences and Philosophy (LFS-CSSP) ang mga pahayag ko at ng aking mga kapuwa guro tungkol sa isyu: https://www.facebook.com/lfsupdcssp/posts/1914606872057589.