"Ipinamalay Na!" Documentary by Aman Sinaya Productions

October 22, 2021
ipinamalay na documentary
Noong 22 Oktubre, 2021 ay kinapanayam ako ng teacher-scholars mula sa Marinduque State College, Graduate Diploma in Cultural Education para sa kanilang dokumentaryong pinamagatang "Ipinamalay Na!". Nilikha sa ilalim ng Aman Sinaya Productions, tinalakay ng dokumentaryo ang posibleng mga koneksyon ng Munisipyo ng Pinamalayan, Oriental Mindoro sa Lalawigan ng Marinduque. Nagbigay ako ng ilan sa aking mga kuro-kuro at nagbanggit ng mahahalagang datos at sanggunian na makatutulong sa paglapit sa pananaliksik sa toponimiya, o ang pag-aaral sa pagpapangalan ng mga lugar.