News

TAMBALAN 2022: Pagtatampok ng mga Teknolohiya para sa Saliksik-Wika

May 7, 2022
Naimbitahan akong magbahagi sa online event na TAMBALAN 2022: Pagtatampok ng mga Teknolohiya para sa Saliksik-Wika na inorganisa ng Kagawaran ng Filipino, Kolehiyo ng Edukasyon, Samahan ng mga mga Nagpapakadalubhasa sa Filipino at Kapisanan ng mga Mag-aaral sa Filipino sa Rizal Technological University. Tinalakay ko ang paggamit ng mga computer software na Praat Speech Analyzer at JPlot Formants at ang kanilang mga potensiyal na aplikasyon sa lingguwistikong pananaliksik.