Ang Via Crucis at ang Pagpapako sa Krus sa Cutud: Pagtatanghal ng Sakit, Pasakit at Pagtubos.