The Intramuros Project: Pagpapakilala sa Dramaturhiyang Metodolohiya para sa Pagsulat ng Dulang Dokumentaryo.

Presentation Date: 

Thursday, August 26, 2021

Location: 

National Research Council of the Philippines Humanities Division Conference
Invited Panel Member. Wika at Saliksik: Pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2021.