Kuro-kuro

Citation:

Arao, D. A. (2015). Kuro-kuro . Mandaluyong, Flipside Publishing.
Kuro-kuro

Abstract:

Composed of 40 essays written in Filipino, the book is divided into six chapters: Muni-muni (Reflection); Pera-pera (Money); Bola-bola (Deception); Bali-balita (News); Buhay-buhay (Life); at Suroy-suroy (Sightseeing). Arao said that there is a reason for composing the book's title and chapter titles in a way that certain words in Filipino are repeated twice. "Kailangan kasing gamitin ang pag-uulit ng ilang salita sa wikang Filipino para idiin ang isang mahalagang bagay --- patong-patong ang mga problemang kinakaharap ng ating mga mamamayan (There is a need to repeat certain words in the Filipino language to stress an important matter --- there is a plethora of problems being faced by the people)," he said.

Download

eISBN: 978-971-964-064-6
Last updated on 09/04/2020