• Department faculty at the 2019 CSSP Faculty Conference in Iloilo
  • Faculty-3
  • Faculty-4

Call For Applications: Senior/Junior Office Aide

Call For Applications (Senior/Junior Office Aide)

The Department of Philosophy, University of the Philippines, Diliman invites applications for administrative staff positions (AY 2022-2023). The deadline of applications is on Monday, 25 July 2022.

bonimemorialMalugod po kayong inaanyayahan ng UP Diliman Departamento ng Pilosopiya na dumalo at makiisa sa “SAMA-SAMANG GUNITA: Isang Parangal para kay Prop. Armando F. Bonifacio, PhD.” Selebrasyon ito ng buhay at pamana ng lumisang si “Sir Boni” na sumakabilang-buhay noong ika-10 ng Disyembre, 2021.

Ang parangal ay gaganapin sa Zoom sa Pebrero 26, 2022, Sabado, sa ganap na 9:00 n.u. hanggang 12:00 n.t. Ang unang bahagi ng programa ay magtatanghal sa mga pagbabahagi ng malalim na pagkakakilala kay Sir Boni ng mga pinagpipitaganang mga guro mula sa UP Departamento ng Pilosopiya. Kabilang dito sina Prop. Leonardo De Castro, Prop. Zosimo Lee, Prop. Ciriaco Sayson, Jr., Prop. Agerico De Villa, Prop. Dan Reynald Magat, at Prop. Ma. Theresa Payongayong. Ang ikalawang bahagi ng programa naman ay magbubukas sa mga dadalo ng pagkakataong makapaglahad din ng kanilang mga anekdota, mga pagmumuni, at mga hindi malilimutang butil ng kaalamang nahalaw mula sa mga turo ni Sir Boni.

Ang programa po ay bukas sa lahat at walang kailangang bayaran para sa pagdalo rito. Sa mga nagnanais dumalo, mangyari lamang pong magparehistro kayo sa link na ito:
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeCraEy4b9.../viewform...

Sakali pong mayroon kayong mga katanungan o paglilinaw kaugnay ng programa, huwag po kayong mag-atubiling makipag-ugnayan kina G. Enrique Benjamin R. Fernando III (erfernando1@up.edu.ph) at Kaw. Prop. Lumberto Mendoza (lgmendoza@up.edu.ph). Maaari rin po ninyong bisitahin ang Facebook Page ng UPD Departamento ng Pilosopiya (https://www.facebook.com/UPD) para sa mga karagdagang anunsyo at impormasyon.