Obhetibong kritisismo: Mula Arroyo hanggang Aquino

Citation:

Arao, D. A. (2019). Obhetibong kritisismo: Mula Arroyo hanggang Aquino (pp. 224) . Sentro ng Wikang Filipino, UP Diliman.
Obhetibong kritisismo: Mula Arroyo hanggang Aquino

Abstract:

Ang librong ito ay koleksiyon ng limampu’t dalawang sanaysay na sinulat sa buong taon ng 2010 na lumabas sa kolum kong Konteksto sa alternatibong publikasyong Pinoy Weekly. Mainam na balik-balikan ang mga artikulong ito para malaman ang konteksto ng maraming problemang kinakaharap ng bayan, at kung ano ang papel ng pagpapalit ng administrasyong Arroyo at Aquino sa pagresolba sa mga ito.

Download

ISBN: 978-971-635-070-8
Last updated on 09/28/2020