Like/Unlike Mga Kuwentong Facebook Status at Politika ng Agam-agam

Like/Unlike Mga Kuwentong Facebook Status at Politika ng Agam-agam

Website

Full Text

Sa Like/Unlike, sinusuri nina Rolando B. Tolentino at Rommel B. Rodriguez ang Facebook bilang "plataporma at daluyan ng virtual na individualismo sa virtual na networking na komunidad." Proyekto at hamon ng Like/Unlike na makapagbuo ng buong naratibo ang mga kontribyutor ukol sa ng kanilang sarili at sa mundo at komunidad na kanilang pinalilibutan mula sa "putol-putol at mistulang hiwa-hiwalay na ideya ng mga status," at sa gayon, ipahayag na "[ang Facebook] na ang daluyan ng makabagong panitikan gamit ang makabagong plataporma ng teknolohiya, o hanggang sa uso [pa ito]."