About Me

Tuting is an Associate Professor of Linguistics at the University of the Philippines Diliman. Currently, he is also the coordinator of the Folklore Studies Program of the College of Social Sciences and Philosophy of the university. His research  interests include Austronesian historical linguistics, dialectology, ethnolinguistics, folklore, culture history, and language endangerment in the Philippines.

Pangarap niyang lalong maipakilala ang larangan ng linggwistika at ang iba’t ibang sangay nito sa mas nakararami sa pamamagitan ng linggwistikang popular kung saan ginagamit ang mga kaalaman at pamamaraang linggwistika sa pagsuri at pagtalakay ng mga  isyung kinakaharap at mga usaping pang-araw-araw sa wika at kultura.

 

Tubong Naga, saro man sa mga interes niya an mga manlain-lain na mga tataramon sa enterong Kabikolan. Kairiba sa pag-adal kan mga tataramon na ini an pagdiskubre kan mga pagtubod asin mga agi-agi kan mga suanoy na Bikolnon.

 

Outside of work, however, he is a part-time hermit.