Selected Publications

1991
Capili, Jose Wendell P.Paramdam (tula)”. Dyaryo Filipino 1991: , 11 May, 5. Print.
Capili, Jose Wendell P.Padasal (tula)”. Dyaryo Filipino 1991: , 22 May, 6. Print.
Capili, Jose Wendell P.Destroying Historical Legacy (commentary) ”. Philippine Daily Inquirer 1991: , 18 June , 5. Print.
Capili, Jose Wendell P.Sa Pagitan ng Talayan at ni Paul Klee (tula)”. 1991: , 69, 14 (19 September), 6. Print.
Capili, Jose Wendell P.Coming Home (poetry)”. Philippine Panorama 1991: , 15 September , 4. Print.
Capili, Jose Wendell P.Dagta (tula)”. Dyaryo Filipino 1991: , 2 October, 6. Print.
Capili, Jose Wendell P.Ulan (tula)”. Dyaryo Filipino 1991: , 2 October, 6. Print.
Capili, Jose Wendell P.An Essence of Grandma (poem)”. Caracoa (Silver Edition) 25 (1991): , 25, 42-43. Print. caracoa_25_1991_capili_6.jpeg caracoa_25_1991_capili_3.jpeg caracoa_25_1991_capili_5.jpeg caracoa_25_1991_capili_4.jpeg caracoa_25_1991_capili_7.jpeg caracoa_25_1991_capili_8.jpeg
1990
Capili, Jose Wendell P.Dalakdak: Isang Paghahasik mula sa isang Manunulat”. Daluyan (UP Sentro ng WIkang Filipino) July-August (1990): , July-August, 9. Print.
Capili, Jose Wendell P.Kuliglig: Paglusob sa mga Kahangalan ng mga Kulisap laban sa Filipino Bilang Wikang Pambansa”. Daluyan (UP Sentro ng WIkang Filipino) September-November (1990): , September-November, 21. Print.
Capili, Jose Wendell P.June Bride ”. Ang Pagiging Babae Ay Pamumuhay Sa Panahon ng Digma (mga tula ni Joi Barrios). Manila: Babaylan Women's Collective, St. Scholastica's College, 1990. 107. Print.
Capili, Jose Wendell P.To Puri and Dolly Montero of the Novel Mga Ibong Mandaragit (translation) ”. Ang Pagiging Babae Ay Pamumuhay Sa Panahon ng Digma (mga tula ni Joi Barrios). Manila: Babaylan Women's Collective, St. Scholastica's College, 1990. 71-73. Print.
Capili, Jose Wendell P.Ang UP bilang unibersidad ng ilang mga pagong”. Daluyan (UP Sentro ng WIkang Filipino) Marso-Agosto (1990): , Marso-Agosto, 53-54. Print.
Bonding (poetry)
Capili, Jose Wendell P.Bonding (poetry)”. Solidarity (Southeast Asian Magazine of Ideas, Culture and the Arts) April-June (1990): , April-June , 88. Print.
Spoon (poetry)
Capili, Jose Wendell P.Spoon (poetry)”. Solidarity (Southeast Asian Magazine of Ideas, Culture and the Arts) January-March (1990): , January-March , 16. Print.
Spilled Ink Elegy (poetry)
Capili, Jose Wendell P.Spilled Ink Elegy (poetry)”. Starweek (Philippine Star) 1990: , 6 May , 12. Print.
An Essence of Grandma (poetry)
Capili, Jose Wendell P.An Essence of Grandma (poetry)”. Caracoa 22.January-March (1990): , 22, January-March , 57. Print. caracoa_22_1990_capili_4.jpeg caracoa_22_1990_capili_3.jpeg caracoa_22_1990_capili_2.jpeg
Tragic, Light, Crafted (Review of Fidelito Cortes's poetry collection, Waiting for the Exterminator)
Tragic, Light, Crafted (Review of Fidelito Cortes's poetry collection, Waiting for the Exterminator)”. Philippine Daily Globe 1990: , 12 March , 13. Print.
Capili, Jose Wendell P.Kadiri to Death: Bilingualism Among Today's Young Poets”. Towards a National Culture . Quezon City: Department of English and Comparative Literature, University of the Philippines, 1990. 53-54. Print.
1989
Old One (poetry)
Capili, Jose Wendell P.Old One (poetry)”. Ani (Cultural Center of the Philippines) III.3 (1989): , III, 3, 101. Print.

Pages