June Bride

Citation:

Capili, Jose Wendell P. “June Bride ”. Ang Pagiging Babae Ay Pamumuhay Sa Panahon ng Digma (mga tula ni Joi Barrios). Manila: Babaylan Women's Collective, St. Scholastica's College, 1990. 107. Print.