"Saliksik-Panitik", National Research Council of the Philippines (NRCP), 26 August 2021

Ang programa ng "Saliksik-Panitik," isang pagtatanghal ng mga akdang pampanitikan at pagbabahagi hinggil sa pook ng saliksik sa malikhaing pag-aakda.

Magtatanghal sina Dr. Jose Wendell Capili (Unibersidad ng Pilipinas, Diliman), Dr. Michael Coroza (Pamantasang Ateneo de Manila), Dr. Sir Anril Pineda Tiatco (Unibersidad ng Pilipinas, Diliman), Ralph Lorenz Fonte, MD (Linangan sa Imahen, Retorika, at Anyo), Dr. John Barrios (Unibersidad ng Pilipinas, Visayas), Dr. Victor Emmanuel Carmelo Nadera Jr (Unibersidad ng Pilipinas, Diliman), at Jerry Gracio (ABS-CBN).

https://tinyurl.com/4a9tfwyv