เวทีนางงาม คือ ใบเบิกทางด้านการศึกษา ของ มิสลาว 2018 (Voice TV, Thailand)